محصول

انگشتر طلا آنکه بی باده کند جان مرا مست
کد محصول 14100962
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,821,000 تومان

آویز  "آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست"با بهره گیری از اشعار "مولانا" طراحی شده است .

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟   وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟

جنس طلا (8.2 گرم ) قیمت 1,821,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .