محصول

دستبندهنگ طلا گل بهارLBA0255
کد محصول 11102551
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 233,000 تومان

دستبند با الهام از موتیف های  ایرانی طراحی و ساخته شده است که به همراه بند چرم دو دور ، به عرض 7میلی متر  که در محاسبه قیمت آن قیمت بند چرم( به ارزش  40000 تومان) افزوده شده است، عرضه می شود.

جنس طلا (0.83 گرم ) قیمت 233,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .