محصول

انگشتر طلا شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
کد محصول 14101084
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 2,392,000 تومان

این اثر با بهره گیری از مصرعی از اشعار "حافظ" طراحی شده است و لایه لایه بودن طراحی کنایه از راه ناهمواری است که مجنون باید در راه رسیدن به لیلی پشت سر گذارد.

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن            شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

جنس طلا (9.2 گرم ) قیمت 2,392,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .