محصول

آویز طلا دل می رود ز دستم
کد محصول 12100243
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,313,000 تومان

آویز"دل می رود زدستم" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "حافظ" در قالب نستعلیق طراحی شده است .   

 دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را                    دردا که راز پنهان خواهد شد آشکاراجنس طلا (6.5 گرم ) قیمت 1,313,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .