محصول

آویز طلا زیباترین حرفت را بگو
کد محصول 12100232
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 708,000 تومان

آویز  "زیباترین حرفت را بگو" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است . 

زیباترین حرفت را بگو، شکنجه‌ی پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مداراز آن که بگویند ترانه بیهودگی نیست، چرا که عشق حرفی بیهوده نیست

جنس طلا (2.95 گرم ) قیمت 708,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .