محصول

گوشواره طلا مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
کد محصول 13101052
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,536,000 تومان

آویز با بهره گیری از مصرعی  از اشعار" حافظ" طراحی شده 

ساقی به نور باده برافروز جام ما                                   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما


جنس طلا (6.4 گرم ) قیمت 1,536,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .