محصول

انگشتر طلا مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
کد محصول 14101052
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: ادیشن به پایان رسیده

آویز با بهره گیری از مصرعی  از اشعار" حافظ" طراحی شده 

ساقی به نور باده برافروز جام ما                                   مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما


ادیشن به پایان رسیده

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان