محصول

آویز طلا در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن
کد محصول 12100894
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,696,000 تومان

این آویز با بهره گیری از بیتی از اشعار "حافظ" طراحی شده است . 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن       شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 


جنس طلا (8 گرم ) قیمت 1,696,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .