محصول

انگشتر طلا در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن
کد محصول 14100893
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 2,054,000 تومان

این انگشتر با بهره گیری از بیتی از اشعار "حافظ" طراحی شده است . 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن       شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 


جنس طلا (7.9 گرم ) قیمت 2,054,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .