محصول

آویز طلا شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
کد محصول 12101085
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 2,000,000 تومان

این آویز با بهره گیری از بیتی از اشعار "حافظ" طراحی شده است .

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن       شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 


جنس طلا (8 گرم ) قیمت 2,000,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .