محصول

آویز طلا آی عشق چهره آبیت پیدا نیست
کد محصول 12100913
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,026,000 تومان

گوشواره "آی عشق" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "شاملو" طراحی شده است .

آی عشق! آی عشق!چهره آبیت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!چهره سرخت پیدا نیست

آی عشق! آی عشق!رنگ آشنایت پیدا نیست

جنس طلا (5.76 گرم ) قیمت 1,026,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان