محصول

آویز طلا نوبت عاشقی
کد محصول 12100983
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,548,000 تومان

آویز"نوبت عاشقی" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "سعدی"  و موتیف های ایرانی و خط ابداعی طراحی شده است. 

سعدیا دور نیک نامی رفت                        نوبت عاشقی است یک چندی

جنس طلا (6.45 گرم ) قیمت 1,548,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .