محصول

انگشتر طلا صبح است ساقیا
کد محصول 14100212
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,142,000 تومان

این انگشتر از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است.

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن                                              دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

جنس طلا (4.66 گرم ) قیمت 1,142,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .