محصول

آویزطلا پنجره عشق
کد محصول 12100753
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 392,000 ~ از 731,000 تومان

آویز "پنجره عشق" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار خط نستعلیق و فرم پنجره های ایرانی  طراحی شده است .

جنس طلا (3 گرم ) قیمت 535,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس طلا (4.1 گرم ) قیمت 731,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس طلا (2.2 گرم ) قیمت 392,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان