محصول

آویزطلا پنجره عشق
کد محصول 12100753
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 445,000 ~ از 829,000 تومان

آویز "پنجره عشق" از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار خط نستعلیق و فرم پنجره های ایرانی  طراحی شده است .

جنس طلا (3 گرم ) قیمت 606,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس طلا (4.1 گرم ) قیمت 829,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

جنس طلا (2.2 گرم ) قیمت 445,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .