محصول

آویزطلا رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی
کد محصول 12100814
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,212,000 تومان

این آویز از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از مصرعی از اشعار "حافظ" طراحی شده است.

رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی               جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود 

جنس طلا (6 گرم ) قیمت 1,212,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .