محصول

آویزطلا آغوشت اندک جایی برای زیستن
کد محصول 12100843
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 665,000 تومان

این آویز از جنس طلای 18 عیار بوده  و با بهره گیری از اشعار"شاملو" طراحی شده است.

و آغوشت
اندک جایی برای زیستن

اندک جایی برای مردن

و گریزِ از شهر

که با هزار انگشت

به وقاحت

پاکیِ آسمان را متهم می‌کند

جنس طلا (3.29 گرم ) قیمت 665,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .