محصول

آویزطلا صبح است ساقیا
کد محصول 12100863
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 655,000 تومان

این آویزاز جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است.

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن                                              دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

جنس طلا (3.24 گرم ) قیمت 655,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .