محصول

آویز طلا صلت قصیده
کد محصول 12101063
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 606,000 تومان

آویز از جنس طلای 18 عیار بوده  و با بهره گیری از اشعار "شاملو " طراحی شده است.

 به راستی صلت کدام قصیده ای، ای غزل

جنس طلا (3 گرم ) قیمت 606,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .