محصول

آویز پرنده و قفس
کد محصول 4210208
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: ادیشن به پایان رسیده

در این کار مرغی قصد جدایی از قالب خود را دارد. قصد جدایی از قفس. قصد رهایی. قصد پرواز. 

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

ادیشن به پایان رسیده