محصول

آویز طلا خیال روی تو (1)
کد محصول 22100833
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 1,237,000 تومان

آویز  "خیال روی تو " از جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از اشعار "حافظ" طراحی شده است . 

  خیال روی تو در هر طریق همره ماست                   نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست


جنس طلا (5.7 گرم ) قیمت 1,237,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .