محصول

آویز طلا آه
کد محصول 22101274
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 650,000 ~ از 2,858,000 تومان

جنس طلا (6.5 گرم ) قیمت 2,858,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس برنز قیمت 650,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 900,000 تومان

از این اثر به تعداد 15 تولید میشود .