محصول

دستبند طلا لیلی و مجنون
کد محصول 11100894
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 2,576,000 تومان

این دستبند از جنس طلای 18 عیار بوده و  با بهره گیری از بیتی از اشعار "حافظ" طراحی شده است . 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن       شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 

جنس طلا (11.6 گرم ) قیمت 2,576,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .