محصول

آویز سیاه مشق
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: ادیشن به پایان رسیده

ایده ی طراحی این کار خلق لوح های نقره ای از سیاه مشق های مشهور خط ایرانی بوده است و با بهره گیری از این بیت از اشعار "حافظ" طراحی شده است.

گر چه ما بندگان پادشهیم           پادشاهان ملک صبحگهیم 

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .ادیشن به پایان رسیده