محصول

آویز نقره "هـ"
کد محصول 42101274
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: ادیشن به پایان رسیده

در این کار نقطه به معنای تمام عالم و ه از کلمه هو برداشته شده است. و در فرم طراحی ما با نوعی کثرت و وحدت روبه رو می شویم. کثرت به وحدت و یا وحدت به کثرت. از طرفی ه دو چشم به عنوان ایماژی از هیبت سر انسان نیز بکار رفته است.این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

ادیشن به پایان رسیده