محصول

آویز طلا آرایلی LPS001
کد محصول 12600013
طراح:
قیمت: از 648,000 تومان

این آویزاز جنس طلای 18 عیار بوده و با بهره گیری از فرم های سنتی ترکمن طراحی شده است . این آویز به سنگی از جنس فیروزه مزین گردیده است.

جنس طلا (2.69 گرم ) قیمت 648,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .