محصول

دکمه سردست نقره چلیپای ساسانی SCA0287
کد محصول 46102873
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 350,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده و با الهام ازنقوش دوران  ساسانی طراحی شده است و در ساخت ان از مینای سیاه بهره گرفته شده است.

جنس نقره قیمت 350,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .