محصول

دکمه سردست نقره ساسانی(3)
کد محصول 4610177
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 560,000 ~ از 800,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده و با الهام از نقوش دوران ساسانی طراحی شده است و در ساخت آن از مینای سیاه بهره گرفته شده است.
این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه" مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس نقره قیمت 800,000 تومان

از این اثر به تعداد 15 تولید میشود .

جنس برنز قیمت 560,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .