محصول

دکمه سردست نقره آسمان و پنجره
کد محصول 4610250
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 560,000 ~ از 800,000 تومان

دکمه سردست از جنس نقره بوده و با الهام از طرح پنجره های ایرانی طراحی شده است و در ساخت آن از مینا ی آبی جهت القای حس آسمان بهره گرفته شده است.

این اثر جزء مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه"مجموعه جواهرات معاصر امیرحسین دلبری " می باشد که با مقدمه آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است.

جنس نقره قیمت 800,000 تومان

از این اثر به تعداد 15 تولید میشود .

جنس برنز قیمت 560,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .