محصول

گوشواره گشایش قفل ها
کد محصول 4250142
طراح: نسیم رهایی
قیمت: از 380,000 تومان

این آویزاز تلفیق طرح پرنده با قفل طراحی شده است و یادآور پرنده ای است که پیام آور بازشدن قفل ها و پیچیدگی های روزمره است.این محصول با محصول کد 4250142 قابلیت ست شدن دارد.

جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .

محصولات مشابه

انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر ص 480,000 ~ 600,000 تومان
انگشتر
  • برنز
  • نقره
انگشتر هـ 260,000 ~ 380,000 تومان