محصول

آویز نقره جراحت جدایی
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 380,000 تومان

آویز از جنس نقره با عیار925 می باشد و در ساخت آن از مینای کوره ای بهره برده شده است.این آویز با بهره گیری ازغزل  "سعدی" طراحی شده است.

خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی                                            چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی
جنس نقره قیمت 380,000 تومان

از این اثر به تعداد نامحدود تولید میشود .