محصول

انگشتر تقدیس
کد محصول 4410245
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 840,000 ~ از 1,200,000 تومان

در این کار طراحی ابعادی که تجلی قداست در فرم های معماری است دست مایه قرار گرفته است و در این طرح ، تلاش برای نشان دادن حسی از عروج و عرفان صورت گرفته است.

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

جنس برنز قیمت 840,000 تومان

از این اثر به تعداد 10 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 1,200,000 تومان

از این اثر به تعداد 7 تولید میشود .