محصول

آویز ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب
کد محصول 4210197
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 595,000 ~ از 850,000 تومان

این کار با بهره گیری از اشعار" شاملو" طراحی شده است.

 براستی صلت کدام قصیده ای

 ای غزل

 ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه" جواهرات معاصر امیر حسین دلبری " می باشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

جنس برنز قیمت 595,000 تومان

از این اثر به تعداد 20 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 850,000 تومان

از این اثر به تعداد 16 تولید میشود .