محصول

آویز آغوشت استواری امن زمین
کد محصول 4210219
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 480,000 ~ از 600,000 تومان

در این کار، الفی که راست و استوار در مرکز کار قرار گرفته برای تأکید بر آغوشی امن و استوار است.

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

جنس برنز قیمت 480,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 600,000 تومان

از این اثر به تعداد 18 تولید میشود .