محصول

آویز باده ناب
کد محصول 4210082
طراح: امیرحسین دلبری
قیمت: از 480,000 ~ از 600,000 تومان

در طراحی این اثر از مصرعی از اشعار "خیام" بهره گرفته شده است.

برخیزم و عزم باده ناب کنم       رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم

این اثر جزو مجموعه آثار به چاپ رسیده در کتاب جواهرات شاعرانه، مجموعه جواهرات معاصر امیر حسین دلبری میباشد که با مقدمه  آیدین آغداشلو توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است .

جنس برنز قیمت 480,000 تومان

از این اثر به تعداد 17 تولید میشود .

جنس نقره قیمت 600,000 تومان

از این اثر به تعداد 15 تولید میشود .