توضیحی بر نمایشگاه مجسمه های امیرحسین دلبری

توضیحی بر نمایشگاه مجسمه های امیرحسین دلبری

حکایت خم خطوط، و نقوش آغشته به منشاء درد چرا دلبری دیگر مثل گذشته با ما حرف نمی‌زند؟ قرار است ندای اعتراضش چه فتنه‌ای به پا کند؟! چرا شهری از آدم هایی برای ما ساخته که چیزی کم دارند؟ شاید علت آن را باید در نام‌گذاری آثارش جویا شویم. برای کشف علت، شاید یک گشت و گذارساده در گوشی همراهمان کافی باشد! حامد بیدی

عضویت در خبرنامه گــروه الف‌دال